Obnova dat z RAID a NAS

Ani tak vyspělé technologie, jako jsou RAID nebo NAS datová úložiště, nejsou zcela bezpečné a ve vteřině může v důsledku různých faktorů dojít ke ztrátě velkého objemu firemních nebo soukromých dat. Přišli jste o důležitá data z RAID nebo NAS pole a chcete mít stoprocentní jistotu, že nedojde k ještě větší ztrátě dat? Nepanikařte a Kontaktujte nás, je důležité co nejdříve jednat.

Úložiště RAID pole a NAS server jsou technologie, které umožňují ukládat, zálohovat a zajišťovat bezpečnost a dostupnost velkého množství dat. Tyto technologie se často používají v kancelářích a firmách, v oblasti zpracování dat a v oblasti multimediálního obsahu, ale také v oblastech, kde je důležitá vysoká dostupnost dat, jako jsou banky a nemocnice.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) pole je metoda pro organizaci více pevných disků do jednoho logického úložiště za účelem zvýšení výkonu nebo zabezpečení dat. RAID pole kombinuje dva nebo více disků tak, aby vypadaly jako jeden disk pro operační systém a aplikace.

Existuje několik typů RAID polí, z nichž každý má odlišné vlastnosti a výhody:

 • RAID 0: Používá se pro zvýšení výkonu. Data jsou rozdělena mezi disky, což umožňuje paralelní čtení a zápis dat. RAID 0 nemá žádnou redundanci dat, takže při výpadku jednoho disku mohou být ztracena všechna data.
 • RAID 1: Používá se pro zabezpečení dat. Data jsou zrcadlena na dvou discích, takže pokud selže jeden disk, data jsou stále k dispozici na druhém disku.
 • RAID 5: Používá se pro kombinaci výkonu a redundance dat. Data jsou rozdělena mezi tři nebo více disků a parity informace jsou uloženy na všech discích. Pokud selže jeden disk, data lze obnovit z parity informací na zbývajících discích.
 • RAID 6: Podobný jako RAID 5, ale s dvěma paritními informacemi pro větší odolnost vůči selhání disků.
 • RAID 10: Kombinuje funkce RAID 0 a RAID 1. Data jsou rozdělena mezi dva nebo více disků a poté zrcadlena na dalších discích. RAID 10 poskytuje vysokou výkonnost a ochranu dat, ale vyžaduje více disků než ostatní typy RAID pole.

Každý typ RAID pole má své vlastní výhody a nevýhody, a výběr správného typu závisí na konkrétních potřebách a požadavcích uživatele.

Jaké jsou výhody RAID pole?

 • Zabezpečení dat: RAID pole umožňuje ukládat data na více disků a používat různé mechanismy k zabezpečení dat. To znamená, že pokud selže jeden disk, data lze stále obnovit z jiného disku. V některých typech RAID pole lze dokonce obnovit data při výpadku více disků.
 • Vysoká dostupnost: Díky redundanci dat v RAID poli je systém schopen pokračovat v práci i při výpadku jednoho nebo více disků. To zvyšuje dostupnost dat a minimalizuje výpadky.
 • Zvýšený výkon: Některé typy RAID pole umožňují zvýšení výkonu systému tím, že rozdělují data mezi více disků. To umožňuje paralelní čtení a zápis dat a zvyšuje rychlost systému.
 • Flexibilita: RAID pole lze konfigurovat a přizpůsobovat různým potřebám. Například lze použít různé typy RAID pole v závislosti na tom, zda jsou požadovány vysoké rychlosti nebo redundance dat.
 • Snadná údržba: Pokud jeden disk selže v RAID poli, může být snadno vyměněn bez ztráty dat. To minimalizuje výpadky a snižuje náklady na údržbu.

Celkově lze říci, že RAID pole poskytuje vysokou úroveň ochrany dat, zvyšuje výkon a umožňuje snadnou údržbu a správu systému. To je důvod, proč se RAID pole používají v mnoha podnikových a profesionálních aplikacích.

Jaký je rozdíl mezi RAID a NAS?

 • RAID (Redundant Array of Independent Disks) a NAS (Network-Attached Storage) jsou způsoby organizace datového úložiště, ale liší se v tom, jak jsou používány a jak fungují.
 • RAID je metoda pro organizaci více pevných disků do jednoho logického úložiště s cílem zvýšit výkon nebo zabezpečení dat. RAID pole kombinuje dva nebo více disků tak, aby vypadaly jako jeden disk pro operační systém a aplikace. Existuje několik typů RAID pole, z nichž každý má odlišné vlastnosti a výhody.
 • NAS je typ zařízení pro úložiště dat, které je připojeno k počítačové síti a umožňuje ukládat a sdílet soubory mezi počítači a dalšími zařízeními v síti. NAS obvykle obsahuje jeden nebo více disků a operační systém s aplikacemi pro sdílení souborů, zálohování a další úkoly.

Hlavní rozdíl mezi RAID a NAS spočívá v tom, že RAID je metoda pro organizaci disků a zabezpečení dat na nich, zatímco NAS je zařízení pro úložiště dat, které je připojeno k síti. To znamená, že RAID pole může být součástí NAS zařízení nebo být použito samostatně pro zabezpečení dat. Na druhé straně NAS obvykle nepoužívá technologii RAID, ale může být nakonfigurováno pro zrcadlení dat na více disků nebo pro zálohování dat na vzdálené úložiště.

Dalším rozdílem mezi RAID a NAS je to, že RAID je obvykle používán pro úložiště dat na jednom počítači nebo serveru, zatímco NAS je připojeno k počítačové síti a umožňuje přístup k datům z různých zařízení v síti. NAS může být také použit pro sdílení dat s externími uživateli přes internet.

Celkově lze říci, že RAID a NAS jsou dvě různé technologie pro organizaci a správu datového úložiště. RAID je vhodný pro zabezpečení dat na jednom počítači nebo serveru, zatímco NAS je vhodný pro sdílení dat mezi různými zařízeními v počítačové síti.

 

Jak mohou být ztracena data a soubory z RAID nebo NAS?

Data a soubory na RAID nebo NAS úložišti mohou být ztracena z různých důvodů:

 • Hardwarové poruchy: Pokud jeden nebo více disků v RAID poli selže, může to způsobit ztrátu dat. Pokud dojde k selhání hardwaru v NAS zařízení, může to vést k ztrátě dat uložených na disku.
 • Chyby v softwaru: Pokud dojde k chybě v softwaru RAID nebo NAS, mohou být data ztracena. Například pokud se poškodí souborový systém na RAID nebo NAS disku, může to vést k nečitelnosti nebo ztrátě dat.
 • Škodlivý software: Pokud dojde k infekci úložiště škodlivým softwarem, mohou být data ztracena nebo poškozena. Například ransomware může zašifrovat soubory na RAID nebo NAS disku a požadovat výkupné za jejich obnovení.
 • Lidské chyby: Pokud dojde k lidské chybě, jako například náhodné smazání souborů.
 • Přírodní katastrofy: Pokud dojde k přírodní katastrofě, jako je například povodeň, požár nebo zemětřesení.

Jak probíhá obnova ztracených a smazaných dat z RAID nebo NAS?

Obnova ztracených a smazaných dat z RAID nebo NAS může být poměrně složitá a závisí na konkrétní situaci a konfiguraci úložiště. Zde jsou některé způsoby, jak lze obnovit data z RAID nebo NAS:

 • Použití zálohy dat: Pokud máte aktualizovanou zálohu dat, můžete jednoduše obnovit ztracené nebo smazané soubory z této zálohy.
 • Použití softwaru pro obnovu dat: Existuje mnoho komerčních i nekomerčních softwarových nástrojů, které lze použít k obnovení ztracených dat z RAID nebo NAS. Tyto nástroje mohou být schopné obnovit data, která byla ztracena kvůli chybám v softwaru, lidské chybě nebo poškození souborového systému. Nicméně, pokud došlo k selhání hardwaru, může být třeba využít specializovaných služeb obnovení dat.
 • Specializované služby pro obnovení dat: Pokud dojde k závažnému selhání hardwaru, doporučujeme pro obnovení ztracených dat využít specializované služby. Tyto služby využívají pokročilé technologie a techniky k obnově dat z poškozených RAID nebo NAS úložišť.
ilustrace - vykricnik
Obnova dat z RAID a NAS úložiště může být složitá a náročná, zejména pokud dojde ke ztrátě více disků nebo pokud jsou data poškozena na více místech. Obraťte se na odborníky, kteří Vám pomohou s obnovou dat. Snažte se minimalizovat další používání poškozeného disku, abyste snížili riziko další ztráty dat, a nezkoušejte obnovovat data sami, abyste předešli trvalé ztrátě dat. Úspěšnost obnovy závisí na řadě faktorů, jako jsou typ chybějících dat, doba od smazání dat nebo kvalita zálohování.

V jakých konkrétních případech se úložiště RAID nebo NAS nejčastěji používá?

Úložiště RAID a NAS jsou často používány v různých situacích, kdy je třeba uložit velké množství dat a zajistit jejich bezpečnost a dostupnost. Nejčastěji se RAID nebo NAS používají:

 • V kancelářích a firmách: Úložiště RAID a NAS jsou často používány v kancelářích a firmách, kde je třeba sdílet a ukládat velké množství dat mezi několika uživateli. RAID a NAS umožňují sdílení dat v rámci sítě a zároveň zajišťují jejich bezpečnost a dostupnost.
 • V oblasti zpracování dat: Úložiště RAID a NAS se také často používají v oblasti zpracování dat, jako jsou databáze a aplikace pro správu vztahů se zákazníky (CRM). Tyto aplikace vyžadují vysokou úroveň dostupnosti dat a RAID a NAS umožňují ukládat a zálohovat data tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost.
 • Pro zálohování dat: Úložiště RAID a NAS se používají i pro zálohování dat, aby byla zajištěna ochrana dat v případě havárie nebo ztráty dat. RAID a NAS umožňují vytvářet automatické zálohy dat na jiném úložišti, což minimalizuje riziko ztráty dat.
 • V oblasti multimediálního obsahu: Úložiště RAID a NAS se často používají v oblasti multimediálního obsahu, jako jsou fotografie, videa a hudba. Tyto soubory často zaberou velké množství místa a RAID a NAS umožňují ukládat tyto soubory centrálně a zajišťují jejich bezpečnost a dostupnost.
 • V oblasti vysoké dostupnosti: Úložiště RAID a NAS jsou také používány v oblasti vysoké dostupnosti, jako jsou banky a nemocnice, kde je důležité zajistit nepřetržitou dostupnost dat. RAID a NAS umožňují ukládat data na více úložištích a zajišťují tak jejich dostupnost v případě selhání jednoho z úložišť.

Je důležité si uvědomit, že obnova dat z RAID a NAS může být složitá a náročná. V případě, že dojde k větší ztrátě dat, může být také nutné využít právní pomoci a konzultovat situaci s odborníky na právo v oblasti ochrany dat. V každém případě je však důležité jednat co nejrychleji, aby bylo možné minimalizovat ztrátu dat a maximalizovat šanci na jejich úspěšnou obnovu.

Rozhodně doporučuji. V jednu chvíli jsem myslela, že jsem o většinu dat přišla a byla z toho velice frustrovaná. Tahle firma ale většinu zachránila a já jsem za to neskutečně vděčná. Nemusela jsem řešit nic. Jediný můj krok bylo zaslání disku. Pan Ryšávka mi vyhověl i s dřívějším odesláním a zakoupením nového disku. Skvělý přístup. Z mé strany naprostá spokojenost. Děkuji. :)
Lucie A.

Děkuji za rychlou záchranu dat z externího disku.  
Radim K.

Pane Ryšávko,
dovolte mi touto cestou Vám i Vašim kolegům poděkovat za úspěšnou a hlavně rychlou záchranu rodinných dat z dovolené.
Budu Vás doporučovat.
Jaromír H.

ilustrace - palec nahoru

Dosahujeme 95% úspěšnosti u obnovy dat z RAID a NAS disků.

NA ZTRACENÁ DATA JSME ODBORNÍCI

Specializujeme se na obnovu smazaných souborů a dat z HDD a SSD disků (pevných disků nebo hard disků) a ostatních datových nosičů, jako jsou externí pevné disky, Flash disky, SD karty, CD/DVD, diskety. Zajistíme obnovu smazaných fotek, videí, zpráv a kontaktů z mobilních zařízení s operačním systémem iOS i Android. Umíme obnovit soubory z vysypaného koše, zformátovaná data nebo smazané zprávy z WhatsApp.

Bc. Jan Ryšávka

Honza má více než desetiletou praxi se správou počítačů a serverů, hardwaru, operačními systémy a uživatelským komfortem. Zná potřeby zákazníků a umí jim pečlivě naslouchat. Postupně se vyprofiloval na analýzu havárií datových zařízení, jejich předcházení a důslednému zálohování. Svými znalostmi a kontakty v tomto oboru vyniká a rovněž úzce spolupracuje s ostatními hráči v České republice i zahraničí. Má silného obchodního ducha a jako někdejší sportovec i silný smysl pro fair play.